Rekisteriseloste

Me Sannan Ruokakassilla noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Asiakkaan antamia henkilötietoja, kuten nimiä, osoitetietoja, sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita käsitellään vain asiakassuhteen hoidon, toimitusten ja laskutuksen edellyttämällä tavalla.

1. Rekisterinpitäjä
Oy Keittiökaveri Ab, Y-tunnus 2402398-7 (alla Sannan Ruokakassi) Hermannin rantatie 20, 00580 Helsinki.

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Susanne Lindroos, susanne@sannanruokakassi.fi

Voit olla yhteydessä myös asiakaspalveluumme: asiakaspalvelu@sannanruokakassi.fi

3. Rekisterin nimi
Sannan Ruokakassin asiakas -ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä laskutus, liiketoiminnan ja palvelun suunnittelu ja kehittäminen sekä suoramarkkinointi. Käytäntö koskee henkilötietoja, jotka Asiakas on antanut Sannan Ruokakassille tilauksen yhteydessä, verkkokaupassa, rekisteröimällä käyttäjätilin, osallistuessaan arvontaan tai liittyessään postituslistalle.

Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain puitteissa esimerkiksi kuljetusyhtiölle tai muille alihankkijoille ja yhteistyötahoille.

5. Rekisterin sisältö
Henkilötiedot voivat sisältää tietoja asiakkaan nimestä, sähköpostiosoitteesta, osoitteesta, puhelinnumerosta tai tilaukseen liittyvistä asioista, kuten tilauksen sisällöstä ja tilaushistoriasta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyt antavat itse tiedot Sannan Ruokakassille tilauksen tekemisen yhteydessä, asiakastiliä luodessaan, osallistuessaan arvontaan,täyttämällä sivustolla olevan lomakkeen tai täyttäessään uutiskirjeen tilauslomakkeen.

7. Tietojen luovutus
Asiakastietoja voidaan siirtää lain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos kohdan 4 käyttötarkoitukset sitä vaativat.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden työnkuva vaatii nimenomaisten tietojen käsittelyä. Sannan Ruokakassi noudattaa sisäisiä turvallisuuskäytäntöjä, joilla turvataan tiedot tietomurroilta.

9. Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään rekisteröidyn asiakassuhteen ajan, ja sen loputtua seuraavat viisi (5) vuotta.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot. Mikäli rekisteröidyllä on asiakastili, voi hän tarkistaa tietonsa Sannan Ruokakassin asiakassivuiltaan. Tiedot voi tarkastaa myös tekemällä tarkastuspyynnön. Tarkastuspyyntö lähetetään kirjallisesti ilmoitetulle rekisterinpitäjän edustajalle.

Asiakastilin haltijan on itse oikaistava ja täydennettävä tietonsa asiakassivuillaan. Mikäli tiedot halutaan poistaa täysin Sannan Ruokakassin rekisteristä, tulee rekisteröidyn olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä silloin, kun Sannan Ruokakassi käsittelee henkilötietoja oikeutettujen etujensa perusteella.

Rekisteröidyn on esitettävä vastustamista koskeva vaatimuksensa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn on pyynnön esittämisen yhteydessä yksilöitävä se henkilökohtainen erityiseen tilanteeseensa liittyvä peruste, jonka nojalla hän vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Sannan Ruokakassi voi pyytää rekisteröityä varmentamaan henkilöllisyytensä tai tarkentamaan vaatimustaan ennen pyynnön toteuttamista. Sannan Ruokakassi voi myös kieltäytyä rekisteröidyn pyynnön toteuttamisesta tietosuojalainsäädännössä säädetyllä perusteella, jolloin Sannan Ruokakassi ilmoittaa kyseisen perusteen rekisteröidylle.

Rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti koska tahansa oikeus:

– saada pääsy henkilötietoihinsa (tarkastusoikeus);
– peruuttaa suostumuksensa;
– vaatia henkilötietojensa poistamista (oikeus tulla unohdetuksi);
– saada Sannan Ruokakassille toimittamansa henkilötiedot sähköisessä muodossa ja oikeus siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle;
– vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista (esimerkiksi siksi ajaksi, kun rekisteröity odottaa vastausta henkilötietojensa oikaisemista koskevaan pyyntöön);
– saada ilmoitus tietoturvaloukkauksesta: Rekisteröidyllä on oikeus saada ilman aiheetonta viivettä ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta, jos tästä oletetaan aiheutuvan korkea riski rekisteröidyn oikeuksille, ensisijaisesti tietosuojaan ja yksityisyyteen liittyen;
– tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyn on tehtävä oikeuksiensa toteuttamista koskeva pyyntö kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.